1. Is de kalk volledig uitgefilterd?

NEE! In de eerste fase van het mineraalmengsel verandert onze waterfilter de consistentie van de kalk met behulp van het in de handel verkrijgbare ionenwisselingsproces. Zo wordt in plaats van grote en hardnekkige kalkafzettingen alleen gemakkelijk kalkstof afgeveegd. Helaas kan onze filter niet toveren in gebieden met een extreem hoog kalkgehalte. De hoeveelheden zijn gewoonweg te groot. Zelfs speciale kalkfilters gebruiken harszouten, die dan in een complex en duur proces meerdere malen per jaar vervangen moeten worden. Deze kalkfilters verminderen ook de waterstroom zeer sterk. Onze drinkwaterfilter wordt vooral gebruikt om het leidingwater te reinigen van zware metalen, bacteriën, virussen, microplastics, medicijnresten en onaangename geuren.

 

CONCLUSIE: Onze filter is geen speciaal kalkfilter!

2. Wat is de elektrische geleidbaarheid van het gefilterde water?

Deze en soortgelijke vragen bereiken ons steeds weer. Aangenomen wordt dat een elektrische TDS-meter voor ongeveer 25€ betrouwbare uitspraken kan doen over de kwaliteit van het drinkwater. De TDS-waarde (Total Dissolved Solids) geeft de som van de opgeloste vaste stoffen (bijv. mineralen, zouten, metalen) in water aan. De gebruikte eenheid is mg/l (milligram per liter) of PPM (Parts Per Million). Het apparaat geeft de elektrische weerstand direct weer in microsiemens (µS) of zet deze om in de PPM-waarde (2 µS/cm = 1 ppm). Beide waarden zeggen alleen iets over het aantal opgeloste vaste stoffen in water dat geleidend is. Hoe hoger het geleidingsvermogen van het water, hoe hoger de gemeten waarde. Dit is geen chemische analyse van het water volgens zijn exacte ingrediënten. Het zijn dus puur kwantitatieve metingen die niets zeggen over de kwaliteit van het water. Of het nu gaat om onschadelijk natrium, calcium, magnesium of bijvoorbeeld giftig arseen, lood of uranium, het maakt voor het lichaam een verschil. Vooral residuen van hormonen, pesticiden en fungiciden geleiden geen elektriciteit en kunnen niet met een geleidbaarheidsmeter worden gemeten! Verpletter een paracetamoltablet één keer en roer het in een glas water. U meet geen verschil, ook al is het water nu extreem vervuild met medicijnresten. Aan de andere kant zal slechts een klein snufje tafelzout in een glas water ten onrechte alarm slaan.

 

Dubieuze verkoopverklaringen

Leveranciers van osmose-installaties gebruiken vaak een TDS-meter om potentiële klanten ervan te overtuigen dat hun eigen leidingwater hen ziek maakt. Er wordt beweerd dat het apparaat de vervuilende stoffen in het water meet. Alleen water met een zeer lage waarde onder 100 µS zou gunstig zijn voor de gezondheid. De digitale meetwaarde is daarom een richtwaarde voor de kwaliteit van het water. De gemeten waarde geeft echter alleen aan hoe geleidend het water is. Alleen osmosewater heeft een lage geleidbaarheidswaarde. Dit is uitsluitend te wijten aan het feit dat osmosewater geen of zeer weinig mineralen bevat en dus niet meer geleidend is. Inmiddels hebben sommige fabrikanten van osmose-systemen ingezien dat "leeg" water onaangenaam smaakt en niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Daarom hebben de meeste van hen nu in een remineralisatiefase gebouwd. Maar als dit zou werken, zou de geleidbaarheid net zo hoog zijn als voorheen.

 

Mineralen zijn belangrijke smaakdragers

Mineralen horen thuis in natuurlijk bronwater en vormen het karakter ervan. Ze geven het water zijn typische regionale smaak. Of een water veel of weinig mineralen bevat, hangt uitsluitend af van de regio en is geen teken van de kwaliteit ervan. Er zijn wateren vol karakter en lichtere wateren.

 

Wat zegt de Duitse drinkwaterverordening over de geleidbaarheidswaarde?

In de wereldwijde zeer strenge Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) wordt de elektrische geleiding alleen genoemd in verband met de corrosie van de leidingen. Als het mineraalgehalte te hoog is, kan er een stroom vloeien tussen edele en onedele metalen in de leidingen en deze doen roesten.

 

Wat zegt de WHO over de richtwaarde?

Verklaringen dat water met hoge TDS-niveaus ongezond is, worden door de WHO niet bevestigd. In de WHO-richtsnoeren (WHO/SDE/WSH/03.04/16, Total dissolved solids in Drinking-water, Background document voor de ontwikkeling van WHO Guidelines for Drinking-water Quality) wordt samengevat dat er geen betrouwbare studies zijn die het verband tussen de TDS-waarde en de gezondheidseffecten van water bevestigen. Water met een te lage TDS-waarde wordt vaak beschreven als water met een onaangename smaak en is net zo problematisch als water met een waarde boven 2.000 µS.

 

CONCLUSIE: De TDS-geleiding in PPM of Mikrosiemens µs kan GEEN uitspraak doen over de vraag of een water gezond is of niet! Daarom geven we geen informatie over de geleiding.

3. Wat is de pH-waarde van het gefilterde water?

De pH-waarde geeft de concentratie van vrije waterstofionen in een waterige oplossing aan. De meetschaal van de pH-waarde varieert van 1 tot 14, waarbij alle waarden onder 7 altijd zuurder zijn en alle waarden boven 7 altijd basischer. De waarde 7 wordt als neutraal beschouwd. Drinkwater heeft normaal gesproken een neutrale (7) tot licht basische pH-waarde (8,5). De Duitse drinkwaterverordening schrijft een pH-waarde tussen 6,5 en 9,5 voor als richtwaarde.

 

Invloed van de pH-waarde op het menselijk lichaam

Ons lichaam heeft een nauwkeurig uitgebalanceerd samenspel van zuren en basen nodig om alle stofwisselingsprocessen effectief te beheersen. Helaas is de moderne voeding zeer pH-zuur. De pH-waarde van cola is bijvoorbeeld 2-3. Het idee om alkalisch water te drinken kwam waarschijnlijk oorspronkelijk uit Japan/Korea. Kangan water werd daar uitgevonden en gebruikt om ziekten te behandelen. Toch moet dit gezien worden als een tijdelijk therapeutisch middel en niet als alledaags drinkwater. Het moet ook alleen op bepaalde momenten gedronken worden. Alkalisch water bij de hoofdmaaltijden zou het maagzuur, dat belangrijk is voor ons immuunsysteem, neutraliseren. Dit zou onze spijsvertering aanzienlijk verzwakken. Er zijn daarom betere manieren om te ontzuren, bijvoorbeeld door middel van ademhalingstechnieken, alkalische baden en de juiste voeding. Sommige bekende geneeskrachtige bronnen hebben misschien licht alkalisch water, maar het leven met al zijn diversiteit heeft zich met succes niet alleen rond deze geneeskrachtige bronnen verspreid, maar overal. Het is een feit dat de natuur met haar drinkwaterbronnen niet zulke extremen kent, maar water in de buurt van de neutrale pH-waarde komt vaak in de natuur voor. Dit is waar mensen, dieren en planten al eeuwen mee overweg kunnen. Daarom is dit waarschijnlijk de oplossing voor de dagelijkse behoeften.

 

CONCLUSIE: Onze filter verandert de pH-waarde van het gefilterde water NIET!

4. Wat is het mineralengehalte van het gefilterde water?

Dit onderwerp komt altijd naar voren in vergelijking met omgekeerde osmose-systemen. Omgekeerde osmose is een fysisch proces uit de ruimtevaart voor de productie van chemisch zuiverste H2O. Hier wordt druk gebruikt om het natuurlijke osmoseproces om te keren. Technisch zuiverste H20 is niet hetzelfde als goed drinkwater! Dit proces en ook de daaruit geproduceerde chemisch zuiverste H20 komen in de natuur niet op deze manier voor. De zuiverste H2O is eerder pH-zuur en reageert chemisch zeer agressief. In de natuur verdampt het water over de zee, meren en rivieren. Als het afkoelt en weer condenseert, valt het als regen of dauw op aarde. Dit water zou nog steeds vrij laag in mineralen zijn. Maar de meeste mensen, dieren en planten lessen hun dorst niet direct aan regenwater.

 

Zodra het water echter weer in de aarde terechtkomt, in het grondwater terechtkomt en in sommige gevallen na vele jaren weer uit een bron stroomt, is het weer aanzienlijk verrijkt met mineralen als calcium, magnesium en natrium. Dit water is nu meer pH-neutraal en niet meer chemisch agressief. Het is dus biocompatibel voor ons. Veel systemen voor omgekeerde osmose verwijderen bijna al deze goede mineralen. De drastische vermindering van de bovengenoemde elektrische geleiding is vooral te danken aan dit feit. Toen werd ontdekt dat zo'n sterk gedemineraliseerd water voor de meeste mensen niet zo goed is. Veel alternatieve behandelaars, maar ook gevoelige mensen hebben het na zo'n ingreep eigenlijk over "dood water" en "leeg water". Daarom hebben moderne omgekeerde osmose-systemen nu een zogenaamde remineralisatiefase aan het einde van de zuiveringsketen. Maar als dit daadwerkelijk zou werken, zou men bijna dezelfde geleidbaarheidswaarden hebben als voor het filteren. Remineralisatie werkt meestal niet.

 

CONCLUSIE: Onze filter verandert het mineraalgehalte van het gefilterde water NIET!

5. Wat is de structuur van het gefilterde water?

Volgens de laatste alternatieve bevindingen is de structuur van het water belangrijker voor levende organismen dan de geleiding, de pH-waarde of de mineralen. Met onze filter moet het water zeer snel door het ultrafijne koolstofblok stromen. Dit leidt tot veel microturbulenties, net als in de natuur. Dit lijkt het water te vitaliseren en van energie te voorzien en oude informatie te wissen. Deze eigenschappen zijn ons onafhankelijk bevestigd door verschillende alternatieve werkende instanties.

6. Kan het filter ook horizontaal worden geïnstalleerd?

In de meeste gevallen zijn de meegeleverde slangen (2x50cm) lang genoeg. Hierdoor kan het filter na installatie in de koudwaterleiding rechtop staan. Wij raden u aan het filter ten minste de eerste 8-10 minuten van de spoelcyclus rechtop te zetten. Hierdoor kan het ongelijk verdeelde mineraalmengsel van de eerste filtertrap gelijkmatiger worden verdeeld over het koolstofblok. Daarna kan het filter ook permanent in een horizontale positie worden geplaatst.

7. Kan het filter worden aangesloten op lagedrukleidingen?

Helaas niet! Onze MMS-Water-Filter heeft de gebruikelijke huiswaterdruk van 3-4 bar nodig om goed te kunnen werken.

8. Kan het filter worden aangesloten op de warmwatervoorziening?

Nee! Onze MMS-Water-Filter is alleen ontworpen voor aansluiting op koud water.

9. Kan het filter worden aangesloten vóór de binnenlandse levering?

Helaas niet! Onze MMS-Water-Filter is ontworpen om direct te worden aangesloten op het einde van een koudwatervoorziening. Dit is meestal onder het aanrecht. Filters voor het gehele huishouden zijn vele malen groter en duurder dan onze filter.

10. Kan het filter worden aangesloten op een privé-put?

Helaas niet! Onze MMS-Water-Filter is ontworpen om te worden aangesloten op een gemeentelijke watervoorziening. Aan de ene kant kan een particuliere put aanzienlijke hoeveelheden zwevende deeltjes bevatten, die onze 0,1 micron fijne derde filtertrap zeer snel zou instellen. Aan de andere kant hebben veel particuliere putten vandaag de dag extreem hoge niveaus van verontreiniging met nitraat, kunstmest en pesticiden. Helaas zijn hier complexere en duurdere methoden voor de behandeling van drinkwater nodig.

 

CONCLUSIE: Wij geven geen garantie voor de functie en de levensduur bij het werken in privé-putten!

11. We hebben andere connecties in ons land! Wat nu?

Hoe kan ik het filter nog aansluiten? In bouwmarkten zijn er bijvoorbeeld adapters van 3/8" tot 1/2". Met deze adapters kan onze MMS-Water-Filter in uw land veilig worden aangesloten en bediend.

12. Waarom is mijn filter al na een paar maanden verstopt?

Is mijn filter defect als het debiet in een paar maanden tijd aanzienlijk is verminderd? Onze MMS-Water-Filter heeft een van de fijnste poriëngroottes van 0,1 micron op de markt. Als het filter zeer snel verstopt raakt, heeft u een buitengewone hoeveelheid zwevende deeltjes in uw watertoevoer. Dit kan eenmalig gebeuren, bijvoorbeeld door een grote bouwput in uw straat. Of deze situatie is permanent voor u (bijvoorbeeld oude leidingen in uw straat en huis). In deze gevallen is het vaak nuttig om een standaard 5-micron voorfilter voor de gehele woning te laten plaatsen. Vraag uw lokale loodgieter hierover. Onze MMS-Water-Filter werkte in dit geval normaal en beschermde u tegen deze vervuiling. Het vervangende patroon moet in deze gevallen voortijdig worden vervangen.

13. Ik ga voor 4 weken op vakantie. Zal dit mijn filter beschadigen?

Nee, u kunt van uw vakantie genieten! Onze MMS-Water-Filter maakt gebruik van verschillende kiemstoptechnieken, zodat zelfs een pauze van 1-2 maanden veilig kan worden overbrugd. Toch zouden we het stilstaande water na een langere pauze tijdens het eerste gebruik 5-10 minuten laten uitstromen.

14. Waarom heb ik een metaalachtige smaak na de montage?

Onze filter bevat geen stoffen die een metaalsmaak kunnen veroorzaken. Meestal echter worden afzettingen zoals roest en kalk in de waterleiding en de kraan tijdens de eerste installatie of bij het vervangen van de cartridge losgemaakt. Dit kan leiden tot een metaalsmaak. Schroef in dit geval de beluchter aan de kraan los en spoel deze 5 minuten uit. Schroef vervolgens een nieuwe beluchter in de waterkraan.

15. Smaak van drinkwater

Overigens weet het menselijk lichaam heel goed door te proeven wat goed is voor het lichaam en wat niet. Verwend voedsel wordt zeer snel herkend en afgekeurd door zijn smaak en geur. Wat goed voor ons is, smaakt daarentegen meestal bijzonder lekker. Met onze filter wilt u meteen het volgende glas drinken. Ons gefilterde water krijgt regelmatig topmerken voor zijn pure en frisse smaak. Lees ook de eerlijke Trusted Shops ervaringsberichten van onze tevreden klanten op de productpagina. Zonder veel reclame heeft onze filter zich snel ontwikkeld van een geheime tip tot een bestseller.