Wat is de (elektrische) geleiding van water na het filter?

Dergelijke en soortgelijke vragen komen altijd bij ons op over onze MMS Waterfilter. Volgens de huidige stand van de kennis speelt de ppm-waarde of geleidbaarheid GEEN rol bij de beoordeling van de drinkwaterkwaliteit. Ook niet in het alternatieve assortiment. Deze ppm geleidbaarheidsmeetinstrumenten worden helaas vaak gebruikt als marketinginstrumenten door sommige verkopers (meestal voor omgekeerde osmose systemen). Dit is echter een ontoelaatbare vereenvoudiging. Men meet daarbij alleen het aantal geïoniseerde deeltjes in het water, maar niet hoeveel daarvan. Of het nu gaat om onschadelijk natrium, calcium, magnesium of bijvoorbeeld giftig arsenicum, lood of uranium maakt een verschil voor het lichaam. Zelfs een kleine snuifje gewoon zout in een glas water verhoogt de geleidingswaarde aanzienlijk. Is uw tafelzout nu giftig of gevaarlijk voor de gezondheid? 

Conclusie: Door het meten van de elektrische geleiding kan de kwaliteit van het drinkwater of het filter niet worden afgeleid!

Om deze reden geven wij geen informatie over het geleidingsvermogen.

Onze MMS-Waterfilter verandert de geleidbaarheid van het gefilterde water NIET of slechts minimaal!

Trouwens: In de wereldwijd zeer strenge Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) wordt de elektrische geleiding alleen vermeld in verband met de corrosie van de leidingen. Als het mineraalgehalte te hoog is, kan er een stroom tussen edele en onedele metalen in de leidingen vloeien en deze laten roesten.

 

pH-waarde van het water

De pH-waarde geeft de concentratie van vrije waterstofionen in een waterige oplossing aan. Het meetbereik van de pH-waarde loopt van 1 tot 14, waarbij alle waarden onder 7 altijd zuurder en alle waarden boven 7 altijd alkalischer zijn, 7 wordt als neutraal beschouwd. Drinkwater heeft normaal gesproken een neutrale (7) tot licht alkalische pH-waarde (8,5).  De Duitse drinkwaterverordening legt als richtwaarde een pH-waarde tussen 6,5 en 9,5 vast. 

Onze waterfilter verandert de pH-waarde van het gefilterde water NIET!

 

Invloed van de pH-waarde op het menselijk lichaam

Ons lichaam heeft een nauwkeurig uitgebalanceerd samenspel van zuren en basen nodig om alle stofwisselingsprocessen effectief te beheersen. Helaas is de moderne voeding zeer pH-zuur (bijv. de pH-waarde van cola is 2-3). De benadering van het drinken van alkalisch water kwam waarschijnlijk oorspronkelijk uit Japan/Korea, waar Kangan water werd uitgevonden en gebruikt om ziekten te behandelen. Dit moet echter worden gezien als een tijdelijke therapie en niet als dagelijks drinkwater. Bovendien moet het alleen op bepaalde tijdstippen gedronken worden. Basiswater bij de hoofdmaaltijden zou het maagzuur neutraliseren, wat belangrijk is voor ons immuunsysteem, en zou ook de spijsvertering verzwakken. Er zijn dus betere manieren om zuur te ontzuren, zoals het gebruik van ademhalingstechnieken, alkalische baden en het juiste dieet dan dag en nacht alkalisch water drinken. Sommige bekende geneeskrachtige bronnen hebben weliswaar licht alkalisch water, maar het leven met al zijn verscheidenheid heeft zich met succes verspreid, niet alleen rond deze geneeskrachtige bronnen, maar overal. Feit is dat de natuur met haar drinkwaterbronnen niet zo'n grote extremen kent, maar dat water dat dicht bij de neutrale pH-waarde ligt, vaak in de natuur voorkomt. Mensen, dieren en planten gebruiken het al eeuwenlang. Daarom is de oplossing voor de dagelijkse behoeften hier waarschijnlijker te vinden.

 

 

Mineralen in drinkwater

Dit onderwerp doet zich altijd voor in vergelijking met omgekeerde osmose systemen. Omgekeerde osmose is een fysisch proces uit de ruimtevaart voor de productie van chemisch zuiver H2O, waarbij het natuurlijke osmoseproces met druk wordt omgekeerd. Technisch zuiver H20 is niet hetzelfde als goed drinkwater! Dit proces en de chemisch zuiverste H20 die daaruit wordt geproduceerd, komt in de natuur niet voor. Puurste H2O is eerder pH-zuur en reageert chemisch zeer agressief. In de natuur verdampt het water over de zee, meren en rivieren en wanneer het weer afkoelt en condenseert, valt het op de aarde als regen of dauw. Dit water zou nog steeds arm aan mineralen zijn. Maar de meeste mensen, dieren en planten lessen hun dorst niet rechtstreeks uit regenwater. Maar zodra het water weer in het grondwater terechtkomt, in het grondwater terechtkomt en na vele jaren gedeeltelijk weer uit een bron stroomt, wordt het weer duidelijk verrijkt met mineralen zoals calcium, magnesium en natrium. Dit water is nu pH-neutraal en chemisch niet meer agressief en dus biocompatibel voor ons. Veel omgekeerde osmose planten verwijderen al deze goede mineralen bijna volledig. De drastische vermindering van het bovengenoemde elektrische geleidingsvermogen is hier grotendeels aan te wijten. Toen had men vastgesteld dat zo sterk gedemineraliseerd water de meeste mensen niet zo goed krijgt. Veel welzijnswerkers in de praktijk spreken bovendien van dood water na een dergelijke procedure. Moderne omgekeerde osmose systemen hebben daarom een zogenaamde remineralisatiefase aan het einde van de zuiveringsketen. Maar als dit daadwerkelijk zou werken, zou men bijna dezelfde geleidingswaarden hebben als voor het filteren. Ofwel werkt remineralisatie niet of is de geleiding niet zo sterk verminderd als geadverteerd.

Onze waterfilter verandert het mineraalgehalte van het gefilterde water NIET!

 

Structuur van het water

Volgens de laatste alternatieve bevindingen is de structuur van water belangrijker voor levende wezens dan de geleiding, pH-waarde en mineralen. Door onze tweede filterfase van het ultrafijne koolstoffilter moet het water, net als in de natuur, zeer snel en door vele microturbulenties slingeren. Dit lijkt het water te vitaliseren, te activeren en oude informatie te wissen. Deze eigenschappen zijn ons onafhankelijk bevestigd door verschillende alternatieve werkmaatschappijen.

 

Filters staand of liggend installeren?

Meestal zijn de meegeleverde slangen lang genoeg, zodat na de installatie van het filter in de koudwaterleiding het filter rechtop kan staan. Wij adviseren om het filter gedurende ten minste de eerste 5 minuten van het spoelproces rechtop te zetten. Op deze manier kan het ongelijk verdeelde mineraalmengsel van de eerste filterfase gelijkmatiger over het koolstofblok worden verdeeld. Het filter kan dan ook permanent horizontaal worden geïnstalleerd.

 

Kan het filter ook op lagedrukleidingen worden aangesloten?

Helaas niet! Onze MMS-waterfilter heeft de gebruikelijke druk van het huiswater nodig voor een goede werking.

 

Kan het filter ook op de warmwatervoorziening worden aangesloten?

Nee! Onze MMS Waterfilter is alleen ontworpen voor aansluiting op koud water.

 

Kan het filter ook worden aangesloten voordat het hele huis wordt gevoed?

Helaas niet" Onze MMS Waterfilter is ontworpen om direct op het einde van een koudwaterpunt te worden aangesloten. Zulke huisfilters zijn vele malen groter en duurder.

 

Kan het filter ook worden aangesloten op een privébron?

Helaas niet! Onze MMS Waterfilter is ontworpen om aangesloten te worden op een gemeentelijke watervoorziening. Aan de ene kant kan een privébron aanzienlijke hoeveelheden zwevende deeltjes bevatten, die onze 0,1 micron fijne derde filterfase zeer snel zou instellen. Aan de andere kant hebben veel particuliere bronnen tegenwoordig een extreem hoge verontreiniging met nitraat, kunstmest en pesticiden. Helaas zijn hier uitgebreidere en duurdere methoden voor drinkwaterbehandeling nodig.

 

We hebben andere connecties in ons land. Hoe kan ik het filter eigenlijk aansluiten?

Er zijn bijvoorbeeld adapters van 3/8" tot 1/2" in bouwmarkten. Hiermee kan onze MMS Waterfilter ook in uw land worden gebruikt.

 

Mijn filter is na een paar maanden al verstopt en de doorvoer is aanzienlijk verminderd. Is mijn filter kapot?

Onze MMS Waterfilter heeft een van de fijnste poriëngroottes van 0,1 micron op de markt. Als het filter zeer snel verstopt raakt, dan heeft u een ongewoon groot aantal drijvende onderdelen in uw watertoevoer. Dit kan één keer zijn gebeurd, bijvoorbeeld door een grotere bouwplaats in uw straat of is permanent bij u. In deze gevallen is het vaak zinvol om een 5 micron voorfilter voor de gehele huisvoorraad te laten plaatsen. Vraag het uw loodgieter. In dit geval werkte onze MMS Waterfilter normaal en beschermde u tegen dit vuil. In deze gevallen moet de vervangende cartridge voortijdig worden vervangen.

 

Ik ga 4 weken op vakantie. Beschadigt dit mijn filter?

Nee, u kunt van uw vakantie genieten! In onze MMS Waterfilter worden verschillende kiemstoptechnieken gebruikt, zodat ook een gebruikspauze van 1-2 maanden veilig overbrugd kan worden. Desalniettemin zouden we het muffe water na een langere pauze bij het eerste gebruik 1-2 minuten laten wegstromen.

 

Smaak van drinkwater

Het menselijk lichaam herkent overigens door zijn smaak heel goed wat goed voor het lichaam is en wat niet. Verrot voedsel wordt snel herkend en afgekeurd door hun smaak en geur. Wat goed voor ons is, smaakt ons daarentegen in de regel bijzonder goed. Je wilt meteen het volgende glas drinken. Ons gefilterd water krijgt regelmatig de hoogste cijfers voor zijn zuivere en frisse smaak. Lees ook de eerlijke Trusted Shops ervaringsrapporten van onze tevreden klanten op de productpagina. De zeer bekende Zwitserse waterspecialist Urs Surbeck adviseert alleen onze MMS-waterfilter. Zonder veel reclame heeft ons filter zich zeer snel ontwikkeld van een geheime tip tot een bestseller.