Desinfectie van drinkwater: Hoe doseer ik chloordioxideproducten op de juiste manier?

Deze eenvoudige en vaak gestelde vraag heeft helaas vele antwoorden en moet hier in meer detail worden uitgelegd. Chloordioxide elimineert bacteriën, virussen, schimmels, sporen, algen, mijten, parasieten en biofilms op zeer grote schaal en wordt beschouwd als de beste kiemdoder ter wereld. Er zijn verschillende ontwikkelingsstadia van chloordioxideproducten met verschillende voor- en nadelen. Deze ontwikkelingsstadia worden hier in meer detail uitgelegd:

MMS CLASSIC:

De klassieke versie - onze MMS CLASSIC - bestaat uit twee componenten: Een flesje met 25% natriumchlorietoplossing (component A) en een flesje met 4% zoutzuur (component B) als activator. Door beide stoffen in een verhouding van 1:1 te mengen, wordt het gewenste actieve ingrediënt chloordioxide geproduceerd.  Hierbij wordt tijdens de activering altijd druppel voor druppel gedoseerd. Door verschillende druppelopeningen en temperaturen kan de druppelgrootte tot 250% variëren. Dit maakt exacte dosering van de klassieke versie moeilijk. Extrapolatie naar grotere hoeveelheden water vergroot deze fout alleen maar. Daarom worden doseeraanbevelingen voor de MMS CLASSIC niet verder vermeld in de volgende tabellen

De ruwe vuistregel: 3 geactiveerde druppels MMS CLASSIC (op 150 ml water) = 1 ml CDSpure / 1 ml geactiveerd CDSplus

OPMERKING: De MMS CLASSIC wordt altijd druppelsgewijs gedoseerd tijdens activering! Doseren is slechts zeer globaal mogelijk!

CDSplus:

Met onze CDSplus® heb je één of meer activeringstabletten en een vloeibaar bestanddeel (geen water!), afhankelijk van de grootte van de fles. Na activering krijg je een chloordioxideoplossing met een sterkte van bijna 3000 ppm. Deze kan nauwkeurig in milliliters worden gedoseerd met een pipet of een doseerbeker.

OPMERKING: CDSplus wordt altijd precies in milliliters gedoseerd (niet in druppels)!

CDSpure:

Onze CDSpure® daarentegen is een zeer zuivere gebruiksklare oplossing voor direct gebruik. Voorafgaande activering is hier niet nodig.

OPMERKING: CDSplus wordt altijd exact gedoseerd in milliliters (niet in druppels)!

 

De dosering van geactiveerde CDSplus en kant-en-klare CDSpure oplossing is dus identiek.

Wat is de maximale hoeveelheid drinkwater die ik met één chloordioxideproduct kan steriliseren?

Hoewel het radicale effect van chloordioxide op kiemen altijd hetzelfde is, hebben veel landen verschillende wettelijke eisen voor de dosering. Aangezien het kiemgetal ook hoger is bij hogere omgevingstemperaturen, kan dit worden verklaard door de geografische ligging van deze landen.

 

De volgende tabel toont de maximale hoeveelheid water die kan worden gedesinfecteerd voor onze verschillende producten CDSplus en CDSpure en de verschillende doseervormen (allemaal met iets minder dan 3000 ppm chloordioxideconcentratie). De blootstellingstijd is altijd 20 minuten.

In Frankrijk mag je bijvoorbeeld maar tot 500 liter water desinfecteren met een CDSpure-fles van 100 ml, terwijl dat in Zwitserland tot 6.000 liter is. Daarom zullen we in de toekomst altijd het bereik van 500 - 6.000 liter op de 100 ml fles vermelden. In de toekomst zullen we ons oriënteren op de kleinste en grootste waarden in Europa. Deze specificaties hebben betrekking op desinfectie van drinkwater en staan in de linkerkolom (onder het kraansymbool).

Meine Tabelle
Tankinhoud Hoeveelheid chloordioxide
Liter ml
2,5 1,25
5 2,5
20 10
25 12,5
50 25
100 50
200 100
250 125
500 250
1.000 500
2.000 1.000

De afbeelding dient als voorbeeld voor 100 ml CDSpure/CDSpure.

*De rechterkolom is van toepassing op schok- of tankdesinfectie die hieronder wordt besproken.

Hoeveel ml chloordioxideoplossing (iets minder dan 3000 ppm) heb ik nodig om x liter water te steriliseren?

In de praktijk weet je de hoeveelheid water die je wilt desinfecteren. De volgende tabel toont de benodigde hoeveelheid chloordioxideoplossing.

Watervolume CH DE / IT AT FR
Liter ml ml ml ml
1 0,02 0,07 0,13 0,20
2 0,03 0,13 0,27 0,40
3 0,05 0,20 0,40 0,60
4 0,07 0,27 0,53 0,80
5 0,08 0,33 0,67 1,00
6 0,10 0,40 0,80 1,20
7 0,12 0,47 0,93 1,40
8 0,13 0,53 1,07 1,60
9 0,15 0,60 1,20 1,80
10 0,17 0,67 1,33 2,00
20 0,33 1,33 2,67 4,00
30 0,50 2,00 4,00 6,00
40 0,67 2,67 5,33 8,00
50 0,83 3,33 6,67 10,00
100 1,67 6,67 13,33 20,00
200 3,33 13,33 26,67 40,00
300 5,00 20,00 40,00 60,00
400 6,67 26,67 53,33 80,00
500 8,33 33,33 66,67 100,00

Waarom worden chloordioxideoplossingen in de praktijk te sterk gedoseerd?

Meestal is de mate van besmetting van het water met ziektekiemen niet met het blote oog te zien. Een glas water kan een paar duizend tot enkele miljoenen kiemen bevatten en er toch helder uitzien. Zonder een volledig uitgerust laboratorium kan de kiembelasting dus alleen worden geschat. Bovendien kunnen temperaturen boven 21 graden Celsius de effectiviteit van de chloordioxideoplossing aanzienlijk verkorten. Om restkiembesmetting betrouwbaar uit te sluiten, wordt de chloordioxide in de praktijk vaak aanzienlijk te hoog gedoseerd. Dit kan oplopen tot twee tot tien keer de waarden in de tabel. Het is bewezen dat dit geen bijwerkingen heeft op de gezondheid. Het actieve ingrediënt chloordioxide valt ofwel uiteen in onschadelijk water, zuurstof en de kleinste hoeveelheid keukenzout of ontsnapt gedeeltelijk in het milieu (outgassing). Werk daarom, vooral bij grotere hoeveelheden water en doseringen, altijd in goed geventileerde ruimtes.

Wat is de houdbaarheid van drinkwater dat gedesinfecteerd is met chloordioxide?

Helaas kan ook deze vraag niet in algemene termen worden beantwoord. De houdbaarheid is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vervuilingsgraad van de omgeving en het aantal keren dat het product uit het vat wordt gehaald. De houdbaarheid kan daarom variëren van enkele weken tot enkele maanden of langer. Hoe warmer en microbialer de omgeving, hoe sneller de kiemvorming kan plaatsvinden. Frequente verwijdering bevordert ook het uitwasemen van chloordioxideresten en het binnendringen van omgevingskiemen en verkort dus ook de houdbaarheid.

Schokreiniging van tanks

Bovenstaande informatie geldt voor het steriliseren van drinkwater en gaat uit van een schoon of steriel vat of tank. Als waterresten lang in drinkwatertanks blijven staan, bijvoorbeeld bij de Caravon, kan dit leiden tot een sterke vorming van ziektekiemen en algen. In dit geval moeten deze tank en de leidingen ten minste aan het begin van een nieuw gebruik grondig worden gesteriliseerd. Deze schokreiniging vereist een aanzienlijk hogere dosis chloordioxide en een langere inwerktijd. Voor dit intensieve type tankreiniging zijn er alleen specificaties volgens de Duitse drinkwaterverordening. Er hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen individuele Europese landen.

Hoe voer ik een drinkwatertankreiniging uit?

Vul de tank voor een derde met water. Voeg vervolgens de hoeveelheid chloordioxideoplossing toe volgens de volgende tabel en vul de tank volledig. Open alle aftappunten kort zodat de oplossing alle leidingen en kranen bereikt. Open, indien mogelijk, alle kranen na 6 uur opnieuw kort. De totale inwerktijd moet 6-12 uur zijn. Leeg de tank vervolgens volledig via de vuilwatertank. Spoelen is niet nodig. De tank kan nu gevuld worden met vers water en geconserveerd worden met bovenstaande doseringen voor drinkwaterdesinfectie. Herhaal de procedure bij zeer sterke verontreiniging.

Tankinhoud Hoeveelheid chloordioxide
Liter ml
2,5 5
5 10
10 20
12,5 25
25 50
50 100
100 200
125 250
250 500
500 1.000
1.000 2.000

Opmerking: De hier vermelde waarden zijn het resultaat van een aanpassing van de specificaties van de afzonderlijke Europese landen. Tijdens de overgangsperiode kunnen er nog steeds andere waarden worden vermeld op producten uit de huidige voorraden. In de toekomst zullen we alleen deze waarden gebruiken op onze producten.