Mieszanka zeolitowo-bentonitowa GAIAgold - najczystsze naturalne produkty w jakości premium od AQUARIUS pro life. Dzięki ultra drobnemu rozdrobnieniu (bez nanocząsteczek) GAIAgold ma bardzo dużą powierzchnię czynną i może dzięki temu wiązać metale ciężkie (np. ołów i rtęć), toksyny środowiskowe (np. pesitydy i fluor) oraz izotopy radioaktywne. Jakość farmaceutyczna została sprawdzona w niemieckich laboratoriach pod kątem zawartości substancji szkodliwych. Nasze GAIAgold zapewnia optymalne właściwości detoksykacyjne i eliminacyjne.

Twoje korzyści

  • bentonit w jakości farmaceutycznej
  • 97% zawartości naturalnego klinoptylolitu
  • wzmocnienie efektu dzięki optymalnej mieszance
  • poinformowany wyłącznie przez Institut Scheller
  • całkowicie naturalny i wolny od dodatków

Ważne informacje

Mieszanka zeolitowo-bentonitowa GAIAgold - najczystsze naturalne produkty w jakości premium od AQUARIUS pro life. Dzięki ultra drobnemu rozdrobnieniu (bez nanocząsteczek) GAIAgold ma bardzo dużą powierzchnię czynną i może dzięki temu wiązać metale ciężkie (np. ołów i rtęć), toksyny środowiskowe (np. pesitydy i fluor) oraz izotopy radioaktywne. Jakość farmaceutyczna została sprawdzona w niemieckich laboratoriach pod kątem zawartości substancji szkodliwych. Nasze GAIAgold zapewnia optymalne właściwości detoksykacyjne i eliminacyjne.

Twoje korzyści

  • bentonit w jakości farmaceutycznej
  • 97% zawartości naturalnego klinoptylolitu
  • wzmocnienie efektu dzięki optymalnej mieszance
  • poinformowany wyłącznie przez Institut Scheller
  • całkowicie naturalny i wolny od dodatków

Ważne informacje

Nasze popularne i unikalne produkty GAIAgold